Renesansna knjižnica - LAURENZIANA

Renesansna knjižnica - LAURENZIANA

Lorenzo Veličanstveni (Lorenzo il Magnifico) otkupljivao je knjige, rukopise i prijepise iz cijele Europe kojima su se koristile najznačajnije ličnosti talijanske renesanse. Želio je pokazati kako pripadnici obitelji Medici više nisu bili samo trgovci nego i pripadnici tadašnje inteligencije.

On je u suradnji s kardinalom Giulijom de Medicijem, kasnije papom Klementom VII., angažirao Michelangela Buonarrotija da nacrtu koji je već bio napravio za sakristiju, mjesto ukopa medičejskih velikana, pridruži novi nacrt za knjižnicu koja bi se, kao i sakristija, nalazila u sklopu samostana bazilike sv. Lovre u blizini palače Medici.

PREPORUKA: novi povijesni roman "U krilu lava" - pogledajte OVDJE

Za tu knjižnicu i njezino pristupno stubište smatra se da je Michelangelo preokrenuo arhitekturu. Za ukrašavanje unutrašnjosti upotrijebio je strukturalna obilježja koja obično pronalazimo s vanjske strane zgrada.

Prozori, ovalni ili pravokutni, postali su slijepa odmorišta ili tabernakuli, ulazi su postali vrata ili tek otvori u bijelom zidu, stupovi ili pilastri, umjesto da podupiru krov, uokviruju nepostojeće prozore, a strop je sav oslikan pa se čini kao da mu je jedina zadaća dekorativnost.

Upotreba ukrasa prenosi se i dalje na stubište vestibula iz kojega se posjetitelj uspinje iz crkvenoga klaustra u knjižnicu. Elegantni prozori ne propuštaju svjetlo, a stupovi na ovom mjestu ništa ne podupiru. Oni su, za razliku od stropa, uistinu samo radi ukrasa. Michelangelo se pred strukom branio govoreći kako ovi stupovi služe da bi se sluge poredale niz stube sa svake strane dok njihovi gospodari silaze središnjim stubištem. Stubište knjižnice kasnije je bilo uzorom Tiepolu u izradi njegovog nacrta za predvorje Treppelhausa u biskupskoj palači u Würzburgu.

Michelangelov način rada na ovom objektu svakog posjetitelja upućuje na prisutnost nekoliko graditeljskih stilova - preko manirizma do baroka i rokokoa.

Knjižnica je bila otvorena 1571. godine. I danas je dostupna javnosti. U njoj je pohranjeno preko 11 tisuća rukopisa, preko 4 tisuće inkunabula te na tisuće drugih vrijednih knjiga, zbog čega pripada u red najznačajnijih knjižnica na svijetu. Stoga, posjetite li Firencu ne zaboravite svratiti u knjižnicu na Piazzi San Lorenzo br. 9!

PREPORUKA:

http://www.historicart.com.hr/knjige/u-krilu-lava-727

Izvor: Historicart.com.hr