PETRA - važna karavanska ruta modernih turista

PETRA - važna karavanska ruta modernih turista

Petra antički je grad smješten na trgovačkom putu između Mrtvog i Crvenoga mora u južnom Jordanu, prijestolnica Edomitskog i Nabatejskoga Kraljevstva, a od 2. st. dio rimske provincije Arabije. U spisima poznat kao „Ružičasti grad“, bio je važno trgovačko središte, s afiteatrom koji je primao do 7.000 posjetitelja i zbog toga važna karavanska ruta. U doba rimske vlasti brojao je 20. 000 stanovnika.

Petru je zapadna civilizacija upoznala tek u 19. st.

Putujući iz Sirije u Egipat švicarski znanstvenik Ludwig Burckhardt sreo je arapske nomade koji su mu ispričali priču o umjetničkim predmetima iz starog vijeka u zabačenoj dolini koju su zvali Wadi Musa.

Kad je stigao do visoke klisure u kojoj se otvorila pukotina kroz koju je hodao 25 minuta okružen i do 70 metara visokim stijenama, ugledao je raskošnu Faraonsku riznicu (Al Khazneh) – impresivnu građevinu uklesanu u stijenu, s dvokatnom fasadom, današnji simbol Petre.

Petra je poznata po grobnicama uklesanima u stijenama, kao što je Mauzolej nabatejskog kralja Arete IV. koji je umro 40. god., visok više od 40 m, s fasadom od ružičasta mramora koja oponaša grčki hram u korintskom stilu, zatim Korintski grob i grob iz sredine I. st. u vidu urne. U gradu su otkriveni ostaci kazališta, glavne ulice s kolonadom, nimfeja, dva gimnazija, kraljevske palače, slavoluka, posvećenog prostora s monumentalnim žrtvenikom i velikoga hrama iz I. st.

Petra je 1985. uvrštena na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine.

 

Izvor: Historicart.com.hr