Atena - primjer modernog kozmopolitskog grada

Atena - primjer modernog kozmopolitskog grada

Atena je bila prvi kozmopolitski grad, s javnim zgradama, učilištima i knjižnicom. Pored toga, Atena je prvi grad u povijesti koji je imao vlastiti ustav.

Bio je grad polis, a to je značilo urbani model kojim upravljaju sami građani. U središtu nije bila vladareva palača, kako se to običavalo sretati u drugim gradovima tog vremena, već trg – agora (grč. razgovarati) , oko kojeg se postepeno širio prostor grada. Agora je bila središte okupljanja građana. Svetišta, kojima su atenjani iskazivali poštovanje svojim bogovima, također su se nalazila na javnom prostoru. 

Život u antičkom polisu zahtijevao je usvajanje određenih pravila ponašanja koji su trebali biti zakonima propisani. Prvi je to uočio Aristotel koji je sastavio odredbe kojima se reguliraju prava i obveze svakog građanina. Bio je to atenski ustav, napisan na papirusu dugačkom 2 metra, koji se čuva u atenskom muzeju. Gledano s današnjeg vremena, u atenskom su ustavu sadržani zakoni iz građanskog i kaznenog prava, a vrijedili su za sve građane Atene jednako. 

Na takvom modelu arhitektonskog i društvenog grada u antičko su vrijeme svoj urbani prostor gradili i drugi gradovi diljem Sredozemlja, a zatim postepeno i drugi europski gradovi. Okolo antičke su se jezgre u srednjovjekovnim gradovima podizali bedemi za obranu, što im je omogućilo da se održe sve do danas.

Preuzimanjem atenskog izgleda grada preuzeo se i pravni model; atenski ustav bio je polazišna točka pravnim kodeksima drugih gradova. Kao primjer, navest ćemo bogatu pravnu tradiciju hrvatskih primorskih gradova; svaki je od njih imao antički raster ulica s trgom u sredini, a okolo obrambene zidine. Vlast u njima bila je u rukama vijećnika i kneza koji su život u gradu regulirali gradskim statutima, čije odredbe odgovaraju  građanskom, obiteljskom i kaznenom pravu. Većina ovih srednjovjekovnih statuta je očuvana a odraz su upravo atenskog ustava iz aristotelovog vremena.

 

Izvor: Historicart.com.hr