Renesansa u Michelangelovim radovima

Renesansa u Michelangelovim radovima

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Caprese Michelangelo, 6. ožujka 1475. – Rim, 18. veljače 1564.) bio je jedini umjetnik koji je postigao izvrsnost u sve tri grane likovnih umjetnosti: kao kipar, slikar i arhitekt.

Također, bio je izvanredan pjesnik. Posebno je briljirao u poeziji. Pisao je, naime, kancone, epigrame i epitafe te više od 300 soneta i madrigala. U njima je obrađivao erotske i duhovne teme. Kroz pjesništvo je istraživao i mistiku.

Nije, međutim, s oduševljenjem prihvatio oslikavanje Sikstinske kapele, jer se prvenstveno smatrao kiparom, a ne slikarom. Ipak, radio je u njoj do samog kraja svog života, a umro je u 88. godini.

Kao arhitekt je genijalno povezao tradiciju s revolucionarnim: uveo je niz novina, izvanrednih, a opet neviđenih struktura. Primjer je kupola na bazilici sv. Petra.

Nekoliko je njegovih radova remek djela koji su obilježili povijest renesanse i umjetnost XVI. stoljeća.

***

Pietà je djelo kojim se Michelangelo proslavio. Skulpturu je naručio francuski kardinal za svoju grobnu kapelu u crkvi sv. Petra u Rimu 1497. godine. Skulptura predstavlja mladoliku Gospu koja oplakuje Isusa u svom naručju. Na ovoj skulpturi nema isticanja emocija jer se cilj prikaza pomiće sa suosjećanja Gospine tuge na središnji misterij kršćanstva: Isusa kao Boga u ljudskom obličju koji se žrtvovao kako bi otkupio ljudske grijehe.

***

David, visok 5,18 metara, rađen je od 1501. do 1504. i jedno je od najprepoznatljivih umjetničkih djela na svijetu te predstavlja simbol ljudske snage i mladenačke ljepote. Zbog anatomske savršenosti i čiste muške ljepote, smatra se najljepšim kipom na svijetu, iako ga neki kritiziraju zbog nedostataka u anatomiji i proporcijama.

***

Kip Mojsija, rađen od 1513. do 1515., izrađen je od mramora, visok je oko 2,5 metara a nalazi se u Rimu, u crkvi Sv. Petra. Posebno su zanimljivi neobični rogovi na Mojsijevoj glavi, koji su najvjerojatnije rezultat pogrešnog prijevoda hebrejske riječi aureola. Kako se na hebrejskom aureola i rog nazivaju isto, zbog pogrešnog prijevoda Biblije jedno se vrijeme mislilo da je Mojsije na glavi imao rogove.

***

 

PREPORUKA: novi povijesni roman "U krilu lava" - pogledajte OVDJE

 

Izvor: Historicart.com.hr